Būk stipri!!!
Kovok už savo ir savo vaikų teisę gyventi be smurto!!!

prevenciniai projektai

Birutė Bebaimė

                                                                                                                                                                                                         

 Birutė Bebaimė – tai prevencinė smurto prieš moteris iniciatyva, siekianti padėti atpažinti smurto formas bei suteikti informacijos apie tai, kaip turėtų reaguoti ir elgtis moteris, atsidūrusi smurtinėje situacijoje.
 Projektą sudaro keturi projekto etapai. Pirmasis prevencinės iniciatyvos žingsnis – pirmasis Lietuvoje smurto prevencijos komiksas „Birutė Bebaimė“.
 

Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas

                                                                                                                                                                                                         

 Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo (angl. k. European Crime Prevention Network, (EUCPN) Gerosios nusikaltimų prevencijos praktikos konkursas (trumpa informacija apie Tinklą)
 
2013 m. EUCPN paskelbto Gerosios praktikos konkurso tema buvo – Smurto šeimoje (artimoje aplinkoje) prevencija. Specialiai EUCPN vertinimo komisijai buvo pateikta 18 projektų (paminėtina, kad konkurse dalyvavusios šalys (narės) vykdė nacionalines atrankas ir konkursui pateikė po vieną savo šalies gerosios praktikos projektą). Atsižvelgiant į tai, kad šiam Tinklui 2013 m. pirmininkavo Lietuva (Vidaus reikalų ministerija), buvo nuspręsta, kad Lietuva šiam konkursui projekto neteiks.  
Visus konkursui pateiktų projektų aprašymus (anglų kalba) rasite čia.
 
2013 m. gruodžio 11-13 dienomis Vilniuje vyko EUCPN Gerosios praktikos projektų pristatymo konferencija ir konkurso laimėtojų apdovanojimų ceremonija.
Pagrindinis 10 000 EUR prizas įteiktas Švedijos Karalystės Stokholmo miesto Socialinių tarnybų administracijai už prevencinį projektą „RVC“.
Nominacija už geriausią ankstyvosios prevencijos projektą bei 5 000 EUR prizas – Kroatijos Respublikos vidaus reikalų ministerijai už prevencinį projektą „Gyvenimas be smurto“.
Nominacija už sėkmingiausią bendradarbiavimą vykdant prevencinę veiklą ir 5 000 EUR prizas – Belgijos Karalystės Antverpeno miesto socialinio aprūpinimo ir sveikatos departamentui už prevencinį projektą „CO3“.
 
Konferencijoje buvo skaitomi pranešimai šiomis temomis:
 • Smurto prieš moteris ir moterų lytinių organų žalojimo Europoje prevencija ir užkardymas (Belgija, Briuselis)
 • Smurtinio elgesio modifikacijos programos ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas (Olandija)
 • Europos lygių galimybių instituto geroji praktika smurto prevencijos srityje (Lietuva, Vilnius)
 • Nusikaltimų prevencijos iniciatyvų vertinimas (EUCPN sekretoriatas, Belgija, Briuselis)
 • Tyrimas apie smurto lyties pagrindu paplitimą Europoje (Pagrindinių teisių agentūra, Viena)
 • Darbas su smurtaujančiais vyrais šeimoje (Kauno vyrų krizių centras, Kaunas)
 • Akcija 16 dienų be smurto Lietuvoje (Moterų informacijos centras, Vilnius)
 • Mediacija socialinio darbo praktikoje (Vilniaus miesto krizių centras, Vilnius)
 • Rizikos vertinimas ir ankstyvosios prevencijos programos (Italija)
 • Socialinės pagalbos mechanizmai aukoms ir visuomeninio sąmoningumo didinimas (Portugalija)
 • Šeimos politika mažinant smurtą artimoje aplinkoje Lietuvoje (Teisės institutas, Vilnius
Visus šiuo pranešimus anglų kalba rasite čia.
 
Paminėtina, kad 2014 m. Vidaus reikalų ministerija planuoja išleisti leidinį (anglų ir lietuvių kalbomis), kuriame planuojama patalpinti gerosios praktikos projektų aprašymus, konferencijos pranešimus  ir rekomendacijas praktikams ES šalyse.
 
 
 VRM nacionalinis nusikaltimų prevencijos konkursas
 
2011 m. vykdyti (baigti vykdyti arba tęstiniai ir tebevykdomi) Smurto artimoje aplinkoje prevencijai skirti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektai (pateikti 2012 m. vasario–gegužės mėn. Vidaus reikalų ministerijos organizuoto konkurso, siekiant nustatyti geriausią 2011 m. Lietuvoje vykdytą nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektą, metu)                                                                                                                                                                                      
Moterų veiklos inovacijų veiklos centro ir atsakingų institucijų bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas smurto aukoms privačioje erdvėje  (rengėjas - Moterų veiklos inovacijų centras)                                                                                                                                                                                                     
Stabdykime smurto ratą - 4 (rengėjas - Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras)                                                                                                                                                                                                                                                    Savižudybių ir smurto prevencija vaikų, paauglių ir suaugusiųjų tarpe (rengėjas - Alytaus poliklinika, Psichikos sveikatos centras)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bendradarbiavimo užmezgimas tarp Šiaurės vakarų Rusijos, Lietuvos ir Danijos nevyriausybinių organizacijų, siekiant pasipriešinti smurtui šeimoje (rengėjas - Kauno apskrities moterų krizių centras)
 
 
2009 metais Portugalijai pirmininkaujant Europos Sąjungai, EUCPN Gerosios nusikaltimų prevencijos praktikos konferencijos tema taip pat buvo Smurto prevencija
 
 
   

 

Paskutinį kartą atnaujinta - 2015-02-10 15:24:05
VRM

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija © 2008 m. Visos teisės saugomos