Būk stipri!!!
Kovok už savo teisę gyventi be smurto!!!

VRM vyksta seminaras smurto artimoje aplinkoje klausimais

 

Š. m. gegužės 14 – 15 d. Vidaus reikalų ministerijoje vyksta mokomasis seminaras „Specializuotos pagalbos centrų ir policijos bendradarbiavimas įgyvendinant Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą“, kurį organizuoja Asociacija Vilniaus Moterų namai, o paramą skyrė Prancūzijos ambasada Lietuvoje. Seminaras skirtas Vilniaus miesto policijos bei Bendrojo pagalbos centro pareigūnams siekiant įgyti žinių dirbant su smurto aukomis bei glaudesnio bendradarbiavimo su nevyriausybinėm organizacijom, dirbančiom su smurto artimoje aplinkoje aukomis.
Seminaro atidaryme sveikinimo žodį tarė vidaus reikalų ministras Dailis Alfonasas Barakauskas ir  Prancūzijos ambasados Lietuvoje patarėjas bendradarbiavimo ir kultūros klausimais Frederic Bellido.
Seminarą veda Vilniaus Moterų namų Krizių centro direktorė (psichologėpsichoterapeutė) Lilija Henrika Vasiliauskienė. Seminare aptariami specializuotos pagalbos teikimo smurtą ir prievartą patyrusiems asmenims klausimai, policijos pareigūnų savitarpio paramos bei profesinių problemų sprendimo galimybės ir kt. Pranešimą apie policijos darbą, teikiant apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, skaitys ir policijos atstovas.
Paskutinį kartą atnaujinta - 2013-05-15 09:34:05
VRM

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija © 2008 m. Visos teisės saugomos