Apie

BŪK STIPRI yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos iniciatyva.


Smurtas prieš moteris, kuriam priskiriami visi veiksmai, dėl kurių moterys patiria arba gali patirti fizinę, seksualinę, psichologinę arba ekonominę žalą ar kančias, įskaitant grasinimą įvykdyti tokius veiksmus, prievartą arba savavališką laisvės atėmimą, nesvarbu, ar tie veiksmai būtų vykdomi viešajame, ar privačiajame gyvenime, padaromi neproporcingai dažnai prieš moteris, yra suprantami kaip žmogaus teisių pažeidimas ir moterų diskriminacijos forma. Nuo tokių nusikaltimų nukenčia ne tik tos moterys, kurios pačios tapo smurto aukomis; tai paveikia šeimas, draugus ir visą visuomenę.


Dauguma smurto aukomis tapusių moterų apie savo patirtį nepraneša nei policijai, nei jokiai paramos aukoms organizacijai. Ir Lietuvoje dar nėra įprasta aptarti ir atskleisti asmenines smurto patirtis.


Tai, ar smurtas prieš moteris skirtingose šalyse moterų yra vertinamas kaip dažnas ar kaip retas reiškinys, priklauso nuo jų asmeniškai patirto partnerių ir (arba) ne partnerių smurto, nuo jų informuotumo apie kitas moteris, tapusias smurto aukomis, ir apie kovos su smurtu prieš moteris kampanijas.


Smurtas artimoje aplinkoje ir prievarta gali nutikti bet kam, ir vis dėlto dažnai šios problemos nepaisoma, ji pateisinama ar neigiama. Tai ypač aktualu tais atvejais, kai smurtas yra psichologinis, o ne fizinis. Smurtinių santykių atpažinimas ir pripažinimas yra pirmasis žingsnis siekiant juos užbaigti. Jei atpažinsite save ar kitą, Jums žinomą, asmenį, kaip patiriantį smurtą pagal šioje svetainėje pateiktus smurto formų aprašymus, kreipkitės pagalbos. O ji tikrai yra! Niekas neturėtų gyventi bijodamas mylimo ir artimo žmogaus.

Šios iniciatyvos tikslas – suteikti jums žinių, papasakoti kitų moterų istorijas, nukreipti ten, kur Jums gali suteikti pagalbą ir paramą.

Pagalbos moterims linija

8 800 66366

Emocinė parama nemokamu telefonu visą parą, arba rašykite pagalba@moteriai.lt

Kai nebeturėjau ko prarasti, gavau viską. Kai lioviausi būti tuo, kuo buvau, atradau save. Kai pažinau pažeminimą ir vis dėlto ėjau pirmyn, supratau, kad galiu laisvai pasirinkti savo likimą.

Paulo Coelho