Moksliniai tyrimai, kiti leidiniai

  •  Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo (angl. k. European Crime Prevention Network, (EUCPN) parengtas Šeimyninio smurto užkardymo vadovas praktikams (anglų kalba, 2013 metai)