Smurtas artimoje aplinkoje

Smurtas artimoje aplinkoje ir prievarta gali paliesti bet kurį asmenį, tačiau ši problema dažnai yra nematoma, pateisinama ar neigiama. Prievartos auka gali tapti bet kokio amžiaus, lyties ar ekonominės padėties asmuo. Ypač tai aktualu, kai smurtas yra psichologinis, o ne fizinis. Pastebėti ir pažinti smurtinių santykių požymius – pirmasis žingsnis link tokių santykių nutraukimo. Jei atpažįstate save ar jums pažįstamą žmogų toliau aprašytuose pavyzdžiuose, kreipkitės pagalbos.

Galvodami apie smurtą artimoje aplinkoje, pirmiausia galvojame apie fizinį smurtą. Tačiau smurtas apima bet kokį vieno žmogaus bandymą intymiuose santykiuose ar santuokoje dominuoti ir kontroliuoti kitą asmenį. Smurtas naudojamas vienam ir vieninteliam tikslui – įgyti ir išlaikyti visišką jūsų kontrolę. Smurtas artimoje aplinkoje yra esamo ar buvusio partnerio, sutuoktinio ar globėjo sisteminė prievarta, galinti pasireikšti įvairiomis formomis (fiziniu, psichologiniu, seksualiniu ar ekonominiu smurtu). Visų formų prievarta yra vienodai netoleruotina, tad ypač svarbu mokėti smurtą atpažinti bei įvertinti. Paprastai, smurtinius santykius atspindi nemažai ženklų, iš kurių svarbiausias – baimė. Jei bijote savo partnerio, sunerimkite, nes taip būti neturėtų.

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme, smurtas apibrėžtas kaip veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą.

Minėtas įstatymas taip pat nustato šias sąvokas:

Artima aplinka – aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį.

Smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo – asmuo, prieš kurį panaudotas smurtas artimoje aplinkoje, arba dėl smurto artimoje aplinkoje mirusio asmens šeimos narys, kuris patyrė žalą dėl to asmens mirties, arba taip pat vaikas, tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. Smurtautojas nelaikomas smurtą patyrusiu asmeniu.

Įvertinkite savo santykius su partneriu, atsakydami į klausimus žemiau. Kuo daugiau kartų atsakysite „taip“, tuo didesnė tikimybė, kad patiriate smurtą.*

Jūsų mintys ir jausmai
Ar Jūs:
• didesniąją laiko dalį bijote savo partnerio?
• vengiate kalbėti tam tikromis temomis, nes jos gali jūsų partnerį supykdyti?
• jaučiate, kad ir ką bedarytumėte, jūsų partneris vis tiek jus kritikuoja?
• manote, kad nusipelnėte, kad su jumis būtų elgiamasi netinkamai?
• jaučiatės emociškai palaužta ir bejėgė?
Jūsų partnerio žeminantis elgesys
Ar jūsų partneris:
• jus žemina ir ant jūsų šaukia?
• jus nuolat kritikuoja?
• elgiasi su jumis taip, kad jums yra gėda prieš savo šeimą ir draugus?
• ignoruoja jūsų nuomonę ir pasiekimus?
• kaltina jus dėl jo paties smurtinio elgesio?
• elgiasi su jumis kaip su nuosavybe, daiktu, o ne žmogumi?
Jūsų partnerio smurtinis elgesys ir grasinimai
Ar jūsų partneris:

• elgiasi nenuspėjamai ir agresyviai?
• fiziškai jus žaloja, grasina jus sužaloti ar nužudyti?
• grasina pagrobti / išvežti jūsų vaikus ar jiems pakenkti?
• grasina nusižudyti, jeigu jūs jį paliksite?
• verčia jus lytiškai santykiauti?
• gadina ar naikina jums priklausančius daiktus?

Jūsų parnerio kontroliuojantis elgesys
Ar jūsų partneris:
• yra ypač pavydus ir savininkiškas?
• tikrina, kur jūs einate ir ką jūs veikiate?
• riboja jūsų galimybes pasimatyti su šeima ir draugais?
• riboja jūsų galimybę naudotis pinigais, telefonu ar automobiliu?
• kai būnate atskirai, nuolat jums rašo, skambina ar kitaip persekioja?

______________
* parengta pagal helpguide.org klausimyną